INVENT urlaubsbox
INVENT urlaubsbox

Impresum

INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, 4020 Linz, Rakousko
Tel +43 732 651818-0
Fax +43 732 651595
E-Mail: info@invent-europe.com
www.invent-europe.com


Obchodní registr FN 98457 s
Registrovaný soud: LG Linz
DIČ (VAT) ATU23046406
Jednatel: Christian Klar
Kontrolní orgán: Magistrát města Linz/Donau

Člen hospodářské komory Horního Rakouska
Sekce turismus a volný čas
Odborná sekce: cestovní kanceláře
Živnost: cestovní kancelář
Oprávnění udělené v Rakousku
Copyright 2020 INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah (texty, fotografie, grafika, zvuková a obrazová data, animace a jejich zobrazení a uspořádání, aj.) na webových stránkách společnosti INVENT Marketing und Tourismus GmbH podléhají ochraně autorských práv a dalších ochranných zákonů a ustanovení. Právní ochrana se vztahuje taktéž na databázi a podobná zařízení. Obsah INVENT webových stránek je určen k volnému nahlédnutí jen za dodržení stanovených podmínek. Obsah INVENT webových stránek není možno v jakékoliv formě rozmnožovat, rozšiřovat, měnit nebo zpřístupnit třetím osobám mimo rozsah autorských práv a bez písemného souhlasu INVENT Marketing und Tourismus GmbH. Určité části INVENT webových stránek obsahují obrazová data, které podléhají kopírovacímu právu pro třetí osoby. Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny značky na INVENT webových stránkách právní ochraně značky.

Ručení / Warranty

Všechny údaje na INVENT webových stránkách jsou svědomitě kontrolovány. Záruka za úplnost, správnost a aktuálnost však nemůže být poskytnuta. INVENT Marketing und Tourismus GmbH poskytuje tyto informace výslovně a mlčky bez jakéhokoliv příslibu a ručení v jakékoliv formě. INVENT Marketing und Tourismus GmbH vylučuje jakékoliv ručení za škody vzniklé přímým nebo nepřímým používáním INVENT webových stránek, pokud se nejedná o přímý úmysl nebo hrubou nedbalost ze strany společnosti INVENT.